Akademik Çalışmalarım

Tıp bilimi sürekli okumayı ve güncel gelişmeleri takip etmeyi gerektirmektedir. Halen en gizemli organımız olan ve pek çok özelliğini bilemediğimiz beynimiz ile ilgili sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. 21 yıllık akademik hayatımda bu nedenle yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara aktif olarak katıldım. Hem güncel bilgileri takip ettim hem de bilimsel çalışmalarımla katkıda bulunmaya çalıştım. Sadece klinik çalışmalar değil, oldukça zor olan ve sabır gerektiren deneysel çalışmaları (laboratuvar hayvanlarında çalışma) başarı ile yürüttüm. Bu çalışmalarımdan bazıları ödül almıştır. Çalışmalarımdan birkaç örnek aşağıda verilmiştir. Orijinallerine ve tamamına “Pubmed, Google Akademik gibi” sitelerden ulaşılabilir.

Cep Telefonunun Beyin Dokusu Üzerine EtkileriGinkgo biloba prevents mobile phone-inducedoxidative stress in ratbrain.

Ilhan A, Gurel A, Armutcu F, Kamisli S, Iraz M, Akyol O, Ozen S.

ClinChimActa. 2004 Feb;340(1-2):153-62.

(Bu çalışmamda cep telefonları tarafından yayılan elektromanyetik radyasyonun, beyin dokusu üzerine olan etkilerini araştırdım. Ayrıca güçlü bir antioksidan olan GinkgoBiloba’nın oluşan hasara olası etkilerini değerlendirdim. Bu amaçla kendi oluşturmuş olduğum özel düzenekte sıçanları cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik radyasyona maruz bıraktım. Maruziyet sonrası beyin dokularında hem patolojik olarak (mikroskopta görülebilen) hem de biyokimyasal olarak önemli hasarlar oluştuğunu gösterdik. GinkgoBiloba’nın bu hasara olumlu etkilerinin olduğunu, bu sıçanlarda maruz kalmamış normal sıçanların beyin dokularına benzer değerlerin olduğunu gözlemledik.)

*Bu çalışmamız TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği tarafından “yılın en iyi uluslararası yayın ödülü” kazanmıştır.

 

Propolisten Üretilen CAPE Maddesinin Omurilik Hasarı Üzerine EtkisiThe effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on spinal cord ischemia/reperfusion injury in rabbits.

Ilhan A, Koltuksuz U, Ozen S, Uz E, Ciralik H, Akyol O.

Eur J CardiothoracSurg. 1999 Oct;16(4):458-63.

(Bu çalışmamda tavşanlarda omurilik dokusunda kansızlık sonucunda ortaya çıkan hasara CAPE maddesinin etkilerini araştırdım. Bu amaçla tavşanın omuriliğini besleyen kan damarını geçici olarak kapattık. Bu durumda tavşanın her iki arka bacağında felç gelişmektedir. Bir grup tavşana da CAPE maddesi (arıların üretmiş olduğu propolis maddesinin bir alt ürünüdür)  vererek ortaya çıkan felç durumunu gözlemledik. Deney sonunda omurilik dokularını çıkararak patolojik ve biyokimyasal analizler yaptık. Sonuç olarak, CAPE grubunda verilmeyen gruba göre felcin daha hafif olduğunu ve patolojik – biyokimyasal olarak ta sonuçların daha iyi olduğunu gözlemledik.)

*Bu çalışmamız 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresinde En İyi Bildiri Ödülü kazanmıştır. **Bu çalışmamız son derece ilgi uyandırmış ve 217 atıf almıştır (diğer çalışmalarda alıntı yapılmıştır)

Diğer Sayfalar
    Özgeçmiş
    Sertifikalarım
    Ödüllerim
    Akademik Çalışmalarım
    Basından