Atilla İlhan MENÜ

Beyin Damar Hastalıkları (İnme, Felç)

İnme – Felç- Ne Demektir?

Beyin damar hasarı nedeniyle ortaya çıkan, tek taraflı kol-bacakta güç kaybı, hissizlik, görme kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, konuşma-anlama bozukluğu gibi tablolara inme adı verilmektedir. Halk arasında daha çok felç anlamında kullanılmaktadır.

Hangi Tipleri Vardır?

Beyin damar hasarı sonucunda iki tip durum ortaya çıkmaktadır:

  1. Beyin kanaması
  2. Beyin damar tıkanıklığı

Kanamalar %15damar tıkanıklıkları ise %85 sıklıkta görülmektedir.

Nedenleri Nelerdir?

Kesin neden bilinmemekle birlikte en çok suçlananlar: Hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı, kan pıhtılaşma bozuklukları, sigara, kalp ritim bozuklukları stres, obezite gibi faktörlerdir.

Belirtileri Nelerdir?

Ani olarak ortaya çıkan, sağ veya sol taraf kol/bacakta güç kaybı, uyuşma, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, dengesizlik, bilinç değişikliği gibi şikayetlerle ortaya çıkabilmektedir. Beynin sağ yarısı vücudun sol yarısını, sol yarısı ise vücudun sağ yarısını ilgilendiren sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle ani olarak ortaya çıkan tek taraflı bulgular daima acil ve dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır!

Nasıl Teşhis Edilir?

Öncelikle hastanın veya yakınlarının anlattıkları, nörolojik muayene ve MR veya tomografi gibi görüntüleme yöntemleri tanı için önemlidir.

Aciliyeti Nedir?

İnme yani Felç başlar başlamaz mutlaka en yakın acil servise hastanın yetiştirilmesi önemlidir. Özellikle beyin damar tıkanıklıklarında ilk 3 saatte ilaç tedavisi başlanabilirse hiçbir sekel bırakmadan tablonun düzelmesi mümkün olabilmektedir.

Aspirin Kullanımı Koruyucu mudur?

Aspirin tedavisi korunmada sık kullanılan ilaçlardandır. Ancak aspirin direnci nedeniyle koruyuculuğu mutlaka test edilmelidir.

İnme (Felç)’den Korunmak İçin Ne Yapılabilir?

Risk faktörü olan tüm nedenlerden kaçınmaya çalışmak önemlidir. Şeker, hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisi şarttır. En sık yapılan yanlışlardan birisi ilaçların düzensiz kullanılmasıdır. İnme geçiren hastalar, özellikle gelişebilecek olumsuzlukların önceden tespit edilebilmesi için kontrollerini aksatmamalıdır.

Prof. Dr. Atilla İlhan Algoloji - Nöroloji
0543 864 5584