Atilla İlhan MENÜ

Nöral Terapi

Nöral Terapi Nedir?

Nöral terapi; otonom sinir sistemindeki düzensizliklerin tedavisi amacıyla, cilde yapılan bölgesel ilaç enjeksiyonu uygulamasıdır. Otonom sinir sistemi vücuttaki organların düzenli çalışmasını sağlayan sistemdir. Bu sistemin bozuklukları birçok hastalığın temelinde yer almaktadır.

Nasıl Etki Etmektedir?

Özel bölgelerde cilde yapılan lokal anestetik madde (bölgesel ağrı kesici ilaç) o bölgede otonom sistemi uyararak sistemdeki hasarı düzeltmektedir.

Nasıl Yapılmaktadır?

Planlanan bölgedeki pek çok noktaya, cilt altına, düşük hacimde lokal anestetik madde enjeksiyonu yapılmaktadır. Lokal anestetik madde ağrıyı dindirmek amacı ile yapılmamaktadır, zaten oldukça kısa etkilidir. Ancak burada kullanım amacı o bölgedeki otonom sinir sisteminin uyarılmasıdır.

Yan Etkisi Var mıdır?

Lokal anestetik maddeye karşı hassasiyeti olmayan kişilerde güvenle yapılabilen, yan etkisi olmayan etkili bir yöntemdir.

Uygulama Hangi Hastalıkların Tedavisinde Yapılmaktadır?

Her türlü ağrılı durumların tedavisinde, metabolik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nörolojik açıdan özellikle migren tarzı baş ağrılarında, nöropatik ağrılarda, bel-boyun-sırt ağrılarında, huzursuz bacak sendromunda son derece etkili bir tedavidir.

Prof. Dr. Atilla İlhan Algoloji - Nöroloji
0543 864 5584