Atilla İlhan MENÜ

Transkraniyal Doppler (TCD) (Ultrasonografik Beyin Damarları Görüntülenmesi)

Transkraniyal Doppler Nedir?

Transkraniyal Doppler ses dalgaları yardımı ile beyin damarlarının değerlendirildiği, muayenehane ortamında bile kolayca yapılabilen, hızlı, pratik bir yöntemdir. Ses dalgaları kullanması nedeniyle gebelerde de güvenle uygulanabilir.

Diğer Doppler Uygulamalarından Farkı Nedir?

Normalde ses dalgası kemik gibi sert cisimlerden geçemez. Ancak transkarniyal dopplerde 2 MHz özel prob kullanılması nedeniyle ince kafa kemiklerinden geçiş mümkün olmakta ve damarlar değerlendirilebilmektedir.

Beyin Damarlarını Değerlendirmenin Diğer Yöntemleri Nelerdir?

Kasıktan veya koldan katater ile girilerek yapılan anjiyografi yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca MR ve tomografi anjyografi ile de beyin damarları gösterilebilmektedir. Ancak bu yöntemlerde ön hazırlık gerektirmesi, aşırı miktarda görüntüleme ilacı (kontrast madde) kullanımı, radyasyon içermesi, nadir de olsa felç gibi gibi riskler taşıması nedeniyle her hasta için uygun olmamaktadır.

İnceleme İçin Ön Hazırlık Gereklimidir?

Hayır. Bu inceleme için açlık, bol su içme, ilaçların kesilmesi gibi hiçbir ön hazırlığa ihtiyaç yoktur. Transkraniyal doppler uygulaması yaklaşık 20 dakika bir zaman almaktadır.

Sonuçlar Ne Zaman Alınıyor?

Sonuçlar işlem sırasında direkt olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca işlem bittikten sonra elde edilen veriler bir bütün olarak değerlendirilmekte ve rapor hemen verilmektedir.

Sonuçlar Neyi Göstermektedir?

Sonuçlar incelenen damarlardaki kanın akış hızını, akışa karşı olan direnci, saniyede geçen kan miktarını (debi)  göstermektedir.

Transkraniyal Doppler Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?

Beyin ödemi, beyin damarlarında daralma veya tıkanma, beyin ölümü, beyin kan akımı yetmezlikleri (baş dönmesi, bunama, migren vs) gibi durumlarda yapılmaktadır.

Prof. Dr. Atilla İlhan Algoloji - Nöroloji
0543 864 5584